Czech Republic

CeMBA 

Member since 2014

O České mountainbikové asociaci

 • Jsme neziskovou organizací, která sdružuje vyznavače jízdy na horských kolech všech výkonostních skupin a disciplín (dále jen terénní cyklisty).
 • Aktivně se podílíme na udržování ideálních podmínek pro tuto činnost v České republice, přičemž přinášíme prospěch široké veřejnosti.
 • Bojujeme za udržení stávajícího stavu a se sítí dobrovolníků se snažíme o to, aby jízda na horském kole i nadále přinášela radost široké skupině uživatelů cest a stezek.
 • Naše činnost je založena na kvalifikovaném a odborném přístupu a klade důraz na zodpovědné a ohleduplné chování k přírodě, lidem i majetku.
 • Jsme zásadně proti asfaltování cyklostezek tam, kde takový zásah do přírody nemá své opodstatnění.

Vize

Chceme být silnou a respektovanou oborovou organizací, sdružující a zastupující terénní cyklisty, která dokáže efektivně hájit jejich práva a zájmy a přinášet lepší podmínky pro terénní cyklistiku v České republice.

Cíle a činnosti

Krátkodobé cíle

 • snaha o domluvu s předchozím vedením na předání veškeré související agendy a změna stanov
 • zlepšení komunikace s členskou základnou, zavedení např. elektronického hlasování atp.
 • stabilizace sdružení, obnovení jeho důvěryhodnosti
 • komunikace se stávajícími partnery, získávání nových

Dlouhodobé cíle

 • významné rozšíření členské základny, větší zapojení aktivních členů do dění
 • bajková advokacie, lobbing za zájmy terénních cyklistů, jednání se státní správou a dalšími subjekty
 • aktivní vystupování proti možnému zhoršování podmínek pro terénní cyklisty, ochrana práva přístupu na stávající síť cest a stezek
 • mapování tras pro terénní cyklistiku a jejich proznačení
 • podpora projektů, které mají příznivý dopad na případné zlepšení podmínek pro terénní cyklistiku (Singltrek pod Smrkem, Rychlebské stezky, místní stezky a bikeparky)
 • snaha o změnu vnímání pohybu terénních cyklistů v přírodě, a to jak v krajině bez stupně ochrany, tak v některých chráněných oblastech
 • rovnocenné právo terénních cyklistů na rekreační využití krajiny