Netherlands

NTFU

Member since 2012

De NTFU behartigt o.a. de belangen van mountainbikers en mountainbikeverenigingen in Nederland. Door ons in te zetten voor verantwoord mountainbiken en een betere samenwerking en afstemming met terreinbeherende organisaties, streven we naar een beter mountainbikeklimaat in Nederland. De NTFU ondersteunt verenigingen door hen te adviseren bij het organiseren van mountainbikeactiviteiten of de aanleg van mountainbikeroutes. Waar nodig zullen we ook op bestuurlijk niveau of in de media onze stem laten horen om het belang van een ieder die de mountainbikesport een warm hart toedraagt te behartigen. Maar we stimuleren ook een actieve rol van mountainbikers zelf door bijvoorbeeld eens mee te werken aan het onderhouden of verbeteren van mountainbikeroutes. 

De komende jaren zet de NTFU zich in voor: 

  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor mountainbikers en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de mountainbiker bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en terreinbeheerders om recreatieve mountainbike evenementen te organiseren

Meer informatie is te vinden op Singletracks. Singletracks is het mountainbike-platform van de NTFU. Op Singletracks vinden mountainbikers alle informatie over de recreatieve mountainbikesport in Nederland.