Netherlands

Wielersportbond NTFU

National Member since 2012

De NTFU behartigt o.a. de belangen van mountainbikers en mountainbikeverenigingen in Nederland. Door ons in te zetten voor verantwoord mountainbiken en een betere samenwerking en afstemming met terreinbeherende organisaties, streven we naar een beter mountainbikeklimaat in Nederland. De NTFU ondersteunt verenigingen door hen te adviseren bij het organiseren van mountainbikeactiviteiten of de aanleg van mountainbikeroutes. Waar nodig zullen we ook op bestuurlijk niveau of in de media onze stem laten horen om het belang van een ieder die de mountainbikesport een warm hart toedraagt te behartigen. Maar we stimuleren ook een actieve rol van mountainbikers zelf door bijvoorbeeld eens mee te werken aan het onderhouden of verbeteren van mountainbikeroutes. 

De komende jaren zet de NTFU zich in voor: 

  • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
  • Een voor mountainbikers en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
  • Een positief (verbeterd) imago van de mountainbiker bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
  • Toestemming van wegbeheerders, overheden en terreinbeheerders om recreatieve mountainbike evenementen te organiseren

St. Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg 

Associate member since 2019

Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL) is the key player in the South Limburg MTB world and is the focal point for mountain bikers, MTB clubs, authorities, intermediary organizations, landowners, and nature conservation organizations. MOZL has been active since 2016 and aims to develop and facilitate a modern South Limburg and Euregional network of mountain bike trails, based on four pillars: nature, economy, recreation and sport. The synergy between these pillars, in combination with a cross-border ambition, is the starting point for all the MOZL initiatives.

Proposition

MOZL acknowledges the great economic importance of the MTB sport and recreation for South Limburg. MOZL is also aware of the importance of facilitating a healthy living environment for children, adults, and families. In line with this, there’s the facilitation of the (MTB) top sport environment in South Limburg. Finally, the preservation and maintenance of nature on and around the MTB trails, including the supervisory role, are among the tasks assigned to MOZL. All these tasks are done in cooperation with the land owners, nature managers, and MTB clubs.

Trusted partner

With its activities MOZL supports the provincial policy in the area of tourism, sports, and health. In recent years, MOZL has done a lot of work in South Limburg and has become a reliable partner and focal contact for the development of trails and as the advocate for the MTB sport in Limburg. MOZL relies on a large number of volunteers and a robust network in all sections of society – and that’s what we’re proud of!

For more information, visit the MOZL website (in Dutch).