Netherlands

NTFU - National member

Member since 2012

De NTFU behartigt o.a. de belangen van mountainbikers en mountainbikeverenigingen in Nederland. Door ons in te zetten voor verantwoord mountainbiken en een betere samenwerking en afstemming met terreinbeherende organisaties, streven we naar een beter mountainbikeklimaat in Nederland. De NTFU ondersteunt verenigingen door hen te adviseren bij het organiseren van mountainbikeactiviteiten of de aanleg van mountainbikeroutes. Waar nodig zullen we ook op bestuurlijk niveau of in de media onze stem laten horen om het belang van een ieder die de mountainbikesport een warm hart toedraagt te behartigen. Maar we stimuleren ook een actieve rol van mountainbikers zelf door bijvoorbeeld eens mee te werken aan het onderhouden of verbeteren van mountainbikeroutes. 

De komende jaren zet de NTFU zich in voor: 

 • Een voor mountainbikers toegankelijke openbare (groene) ruimte dan wel bereikbare, attractieve en duurzame mountainbikeroutes
 • Een voor mountainbikers en overige weg/bosgebruikers veilige sportomgeving. Zowel fysiek als sociaal, zowel op de openbare weg als in het veld
 • Een positief (verbeterd) imago van de mountainbiker bij andere weggebruikers, recreanten, buitensporters, natuurbeherende organisaties en overheden
 • Toestemming van wegbeheerders, overheden en terreinbeheerders om recreatieve mountainbike evenementen te organiseren

Meer informatie is te vinden op Singletracks. Singletracks is het mountainbike-platform van de NTFU. Op Singletracks vinden mountainbikers alle informatie over de recreatieve mountainbikesport in Nederland. 

St. Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg - Associate member

Als mountainbikers hebben wij ons verenigd in Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL). Een groep van vrijwilligers en verenigingen die samen met organisaties als het Huis voor de Sport Limburg, Cycling Limburg, NTFU, Routepunt Zuid-Limburg (VVV) en onze ambassadeurs proberen het mountainbiken op een goede manier een moderne plek te geven in het recreatieve landschap van Zuid-Limburg en de Euregio, in samenwerking met andere belangenverenigingen en natuurbeheerders.

Mountainbike Ontwikkeling Zuid Limburg (MOZL) stelt zich ten doel om Limburg weer op de kaart te zetten qua mountainbike infrastructuur, in samenwerking met alle betrokken partijen. Synergie in economie, ecologie, sport en recreatie met grensoverschrijdende ambitie.

Werken aan de toekomst

Als MOZL willen we ons allereerst richten op de volgende punten:

 • Het vormen van een aanspreekpunt en gesprekspartner voor mountainbike gerelateerde vraagstukken, problematieken en kansen in Zuid-Limburg en de Euregio
 • Het delen van opgedane kennis met alle betrokken partijen
 • Versterken van de sport- en natuurbeleving onder mountainbikers door routes in Zuid-Limburg te upgraden, zodat een win-win situatie ontstaat voor alle betrokken partijen
 • Vermindering wildrijden
 • Meer mountainbikers naar onze regio halen
 • Betere recreatieve mogelijkheden voor betrokken partijen
 • Grotere verspreiding van kwalitatief hoogwaardige routes

“Het ontwikkelen en faciliteren van een modern Zuid-Limburgs en Euregionaal mountainbike routenetwerk waarbij vier pijlers centraal staan: natuur, economie, recreatie en sport.”

Meer info: https://mozl.nl