Norway

NOTS

National Member since 2012

Norsk Organisasjon for Terrengsykling er en politisk uavhengig organisasjon som ble startet i 2004. NOTS ble startet av en gruppe terrengsyklister som ser behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

Grusvei, sti, North Shore eller høye dropp? Det spiller ingen rolle. NOTS skal representere alle som definerer seg som terrengsyklister. Vi som ferdes på to hjul utenfor asfalt har alle en felles interesse i å sikre våre rettigheter og muligheter.

Norske syklister er gjennom allemannsretten sikret rettigheter som er helt unike i verdenssammenheng. Likevel ser vi stadig eksempler på holdninger og vedtak som søker å innskrenke disse.

Vi ser skogsområder som egner seg ypperlig til terrengsykling forfalle eller omreguleres. Vi hører om konflikter mellom syklister og andre brukergrupper som gående og skiløpere, og vi hører forslag om å begrense de områder som syklister lovlig kan ferdes i.

NOTS skal være en motvekt til andre brukergrupper i marka, som sikrer at bestemmende myndigheter tar våre meninger og behov på alvor. Vi ønsker også å øke forståelsen for vår aktivitet hos dem som ikke deler vår entusiasme for sykling utenfor allfarvei. Ikke minst ønsker vi å sørge for at vi syklister selv tar hensyn til dem vi møter på vår vei og til naturen vi ferdes i.

Dette vil vi oppnå gjennom aktivt opplysningsarbeid, vedlikeholdsarbeid i turområder og deltakelse i politiske prosesser som berører utøvelse av terrengsykling.

Opplysningskontoret for Terrengsykling (OFT)

Associate member since 2019

OFT is an association with 6 municipalities in the Hallingdal region as their members. These municipalities are workging together in the Tråkk 'n' Roll project. The collective aims to create growth in the region through the development of mountain biking as a sustainable value creator. OFT has developed the strategy and master plans for the region and helped to establish the country's leading trail builder industry.

The development of new trails and arenas has gained momentum throughout the region, the Tråkk 'n' Roll project will ensure that future development takes place in a sustainable and safe way, and that the entire Hallingdal region  will build a vibrant mountain bike culture& strengthen the services deliverd to mountain bikers.