Slovakia

Pedal

Member since 2014

Sme nezisková organizácia, ktorá združuje cyklistov všetkého druhu, reprezentuje ich potreby a vytvára platformu pre komunikáciu so štátnymi, súkromnými a inými neziskovými subjektmi.

Ide nám o zlepšovanie cyklistických podmienok pre širokú verejnosť na Slovensku prostredníctvom konkrétnych projektov. Ich aktuálny prehľad nájdete v sekcii Projekty. 

OZ Pedál je v súčasnosti tvorené zakladajúcimi členmi, dobrovoľníkmi a podporovateľmi.

OZ Pedál je neziskové občianske združenie založené podľa zákona NR SR číslo 83/1990, Z.z. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov. Nie je platcom DPH. Sídli v Bratislave.